က်ေနာ္႕ဆိုဒ္ေလးကိုလာလည္လို႕ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေပ်ာ္ရွြင္ဖြယ္ေန႕ေလးကိုပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစဗ်ာ ေတာသားေလးကဆုေတာင္းေပးပါတယ္
မဂၤလာပါေနာ္လာလည္ၾကတဲ႕ကိုကိုေခ်ာနဲ႕မမလွမ်ားစိတ္နွလံုးရြွင္လန္းၾကပါေစေနာ္ [ Please click me tender ]

Wednesday, 9 November 2011

ဘာေကာင္ေလးေတြလဲသိပူး

Guess What Will Happen Next20. Satanic Leaf Tailed Gecko

18. The Walking Shark


16. Nyctimystes sp.

14. ET Salamander
13. The Conservation International (CI) Blattodean
12. Fish-hook Ant
11. Gola Malimbe
10. Dragonfly Platycypha eliseva
9. The RAP katydid
8. Pseudancistrus kwinti
7. Strumigenys tigris
6. Paracheilinus nursalim
5. Goliath Bird Eating Spider
4. Emperor Scorpion
3. Pinocchio Frog
2. Chinchilla Tree Rat

1. Tube-nosed Fruit Bat

Somethin Bizarre

No comments:

Post a Comment